Barnlopp

Barnklassen är öppen för alla barn, det finns ingen åldersgräns. Anmälningsavgiften är 20 kr och anmälan sker på plats från kl 16:30. Kontant betalning.

Anmälningsavgiften går till välgörenhet.

Barn som är 6 år  och yngre springer en bana som är cirka 400 m lång. Barn som är 7 år och äldre springer en bana som är cirka 800 m lång.

Alla löpare får en nummerlapp, men inga resultat kommer att redovisas. De yngsta barnen startar 18:00 och de äldre barnen startar ca 18:20.

Barnen startar på samma ställe som de vuxna, inne på idrottsplatsen. Sedan springer de ut mot den lilla vägen och svänger till höger. Efter cirka 80 meter springer de till höger igen, in på fotbollsplanen. Banan går sedan runt fotbollsplanen. De yngsta barnen springer sedan tillbaka till målet via den lilla vägen. De äldre barnen springer två varv runt fotbollsplanen och sedan tillbaka till målet via den lilla vägen.

Större delen av banan går på gräs, cirka 150 meter på asfalt.