Mattias och Felix

Mattias Larsson kommer springa milen imorgon med sin åttaåriga brorson i en löparvagn, brorsonen som heter Felix lider Duchennes muskeldystrofi. Mattias gör detta för att uppmärksamma den sjukdom och samla in pengar, samtidigt som Felix får möjlighet att delta i tävlingen. Vi hoppas att många kommer heja på Mattias och Felix längd med banan och skänka en slant till Insamlingsstiftelsen för Muskeldystrofiforskning (SMDF).

Gåvor och Bidrag:
PlusGiro: 35 34 90-6
Swish 123 091 63 20

– Mer info om Insamlingsstiftelsen för Muskeldystrofiforskning