PM

PM till loppet finns nu upplagt, ni hittar länk i menyn. Uppmanar alla löpare att läsa igenom PM ordentligt.