10 km

10 km-loppet startar på idrottsplatsen i När och målgång sker på idrottsplatsen, under loppet passerar man idrottsplatsen två gånger (0,5 km & 3 km). Banan är lättlöpt och flack. Underlaget är mestadels asfalt och grusvägar, några kortare partier sker på gräs och terräng. Banans lägsta punkt är tre meter och den högsta punkten är 14 meter. Längs med banan finns en vattenkontrollen, den passeras tre gånger (1,8 km, 4,2 km och 8,8 km). Banan är kontrollmätt med GPS flertalet gånger, längs med banan finns skyltar med kilometermarkeringar.

Starten sker på idrottsplatsen. Man springer först ett kort varv ut på den stora vägen och kommer tillbaka till idrottsplatsen efter någon minut för att sedan springa ned mot Mickelgårds. Den första kilometern innehåller några skarpa kurvor, underlaget är mestadels asfalt, men drygt 100 meter springs på gräs.

Vägen ned till Mickelgårds är rak, platt och snabb. Underlaget är grus. När man passerat Mickelgårds blir det löpning i ett par hundra meter på en åkerväg.

Efter knappt 2 km serveras vatten för första gången och man tar till vänster efter kontrollen och springer tillbaka mot När. Underlaget den kommande kilometern är asfalt. Efter 3 km varvar man vid idrottsplatsen för andra gången och vägen är bekant, återigen springer man ned mot Mickelgårds och passerar gården som på första varvet.

Efter drygt 4 km är serveras det vatten för andra gången, platsen är den samma som på första varvet. Efter kontrollen tar man nu till höger och springer upp mot golfbanan. Hittills har banan varit helt platt, men efter 4½ km kommer en mindre lutning upp mot golfbanan.

Golfbanan passeras på vänster sida, efter drygt 5 km tar man till vänster och springer ned mot Närshamn. Denna grusväg är lång, rak och lutar lätt nedför, detta är troligtvis loppets snabbaste kilometer.

Efter drygt 6 km är det återigen dags att ta till vänster, ytterligare en rak grusväg väntar, denna gång med lätt stigning uppåt. Passa på att njut, på höger sida har du Östersjön och efter 7½ km passeras en vacker kvarn på vänster sida.

En bit efter kvarnen tar man till vänster och springer tillbaka mot När, underlaget in till mål är nästan uteslutande asfalt. Efter knappt 9 km passerar man återigen vattenkontrollen och springer samma väg mot idrottsplatsen på första varvet.

Målgång sker inne på idrottsplatsen.