5 km

Starten sker på idrottsplatsen. Man springer två varv på en bana runt När, varvning sker efter 2½ km och målgång sker inne på idrottsplatsen. Banan är lättlöpt och mycket flack. Underlaget är mestadels asfalt och grusvägar, några kortare partier sker på gräs och terräng. Banans lägsta punkt är tre meter och den högsta punkten är sju meter. Längs med banan finns en vattenkontrollen, den passeras två gånger (1,2 km och 3,6 km). Banan är kontrollmätt med GPS flertalet gånger, längs med banan finns skyltar med kilometermarkeringar. 

Starten sker på idrottsplatsen. Man springer sedan ned mot Mickelgårds och har idrottsplatsen på höger sida. Vägen ned till Mickelgårds är rak, platt och snabb. Underlaget är grus. När man passerat Mickelgårds blir det löpning i ett par hundra meter på en åkerväg.

Efter drygt 1 km serveras vatten för första gången och man tar till vänster efter kontrollen och springer tillbaka mot När. Underlaget den kommande kilometern är asfalt. Efter 2½ km är man tillbaka vid idrottsplatsen och det är dags för andra varvet, återigen springer man ned mot Mickelgårds och passerar gården.

Efter drygt 3,6 km serveras det vatten för andra gången, platsen är den samma som på första varvet. Återigen springer man till vänster efter kontrollen och springer tillbaka mot När och idrottsplatsen.

Målgång sker inne på idrottsplatsen.